Local interviews


 
tr-tr
 
10
Türk Takayasu Çalışma Grubunun gebelik yaşıyan Takayasu Arterit’li hastalardaki ana bulguları nelerdir ?
87
Behçet Hastalığı tanısında kullanılabilecek yeni yöntemler nelerdir ?
219
Anti-TNFa kullanan Behçet hastalarında tüberküloz riski diğer romatolojik hastalıklara göre daha fazla mıdır ?